SKJEMA

slik søker du

Velg aktuelt søknadsskjema i menyen under. Skriv ut skjemaet.

 

Fyll ut og send oss pr. post:
Buskerud fylkeskommunale Pensjonskasse,
postboks 1016 Bragernes, 3001 Drammen.

 

Husk underskrift og nødvendige vedlegg! 

 

 

Alderspensjon Uførepensjon
Avtalefestet pensjon Etterlatte- pensjon