+
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse blir Viken pensjonskasse fra 2020
Ved etablering av Viken fylkeskommune 01.01.20 blir Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) og Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) til Viken pensjonskasse (VPK). Ansatte i Østfold fylkeskommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil også bli flyttet til Viken.

Endringen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter.
Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

Du kan lese mer om VPK her.

VPK vil i eget brev orientere
  • dere som er yrkesaktive, har oppsatt rett eller er pensjonister om endringen til VPK
  • medlemmer født etter 1962 om endret offentlig tjenestepensjon
     
Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.20:
  • Søknader som gjelder før 31.12.19 adresseres til BFKP
  • Søknader som gjelder fra 01.01.20 adresseres til VPK
  • Fra 01.01.20 adresseres alle søknader til VPK
     
Medlemsfordeler
VPK vil ha gode lånemuligheter som du allerede nå kan benytte deg av.
Les mer om lånebetingelser her.

Kontakt oss!
Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 32 04 42 00, eller post@bfkp.no.
HVEM ER VI
a A
X
ENDRE SKRIFTSTØRRELSE
Forstørre tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på +

Forminske tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på -
a A

BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

Buskerud fylkeskommunale Pensjonskasse (BFKP) ble etablert i 1953. Vår hovedoppgave er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Som pensjonist skal du få din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt til rett tid.

 

Din pensjonsordning i BFKP er et viktig supplement til folketrygden. I vår forvaltning av fondsmidler setter vi sikkerhet foran avkastning. Vi erkjenner at pensjon er et vanskelig fagområde, og vil gjøre vårt beste for å informere på en sakelig og lettfattelig måte. Du kan nå oss på telefon og du kan besøke oss med eller uten avtale!

 

STYRET I BFKP:
Tore E. Hansen (leder), oppnevnt av fylkestinget
Ingunn Dalaker Øderud (nestleder), oppnevnt av fylkestinget
Trond Johansen, oppnevnt av fylkestinget
Laila Klem Tveten, medlemsvalgt
Mette Flaten, medlemsvalgt

 

DIREKTØR I BFKP:
Wenche Øverås